ข่าวสารและกิจกรรมของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

ติดตามข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียนได้ที่นี่ 

Stay tuned for key developments of Thailand's roles in ASEAN!