ข่าวสารและกิจกรรม

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

5 ก.พ. 2567

เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

12 ม.ค. 2567

กิจกรรม Logo Design Contest for 2024 ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges

11 ม.ค. 2567

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนร่วมพิธีเปิดงาน​ ASEAN-Japan​ Fair ​ณ ​ห้างสรรพสินค้า​ Plaza Senayan

4 ต.ค. 2566

เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ ๗ ของประเทศไทย

25 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบวิสัยทัศน์อาเซียน หลังปี 2025

25 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีมอบผลงานศิลปะของโครงการ ASEAN Artists Residency Programme และการหารือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับศูนย์ ซี อาเซียน

28 มิ.ย. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา ASEAN-Italy Youth Conference ครั้งที่ 2 และให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ

19 มิ.ย. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เปิดการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ 50 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น

9 มิ.ย. 2566