ข่าวสารและกิจกรรม

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 13

23 มี.ค. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

17 มี.ค. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมงานเริ่มต้นการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย ปี 2566

6 ก.พ. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

6 ก.พ. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน

15 ม.ค. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา แสดงความยินดีต่อ ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

12 ม.ค. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

4 ม.ค. 2566

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมงานสาธิตการทำโซบะ เพื่อเปิดตัวโอกาสเฉลิมฉลองครบ 50 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น

27 ธ.ค. 2565

สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

12 ส.ค. 2565