ข่าวสารและกิจกรรม

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

3 มิ.ย. 2567

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Netherlands Development Partnership Committee ครั้งที่ 1

23 พ.ค. 2567

ขอเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วม ASEAN Blue Innovation Challenge ชิงเงินรางวัล 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ

21 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 14 

17 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

13 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

10 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการหารือระหว่างคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน กับผู้แทนการค้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

29 เม.ย. 2567

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Chile Development Partnership Committee ครั้งที่ 5

24 เม.ย. 2567

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร สปป.ลาวประจำอาเซียน เพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่ง

24 เม.ย. 2567