เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียนคนใหม่

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียนคนใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2566

| 3,467 view

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ แสดงความยินดีและยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของเลขาธิการอาเซียนในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่ไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนสามารถร่วมกันผลักดัน อาทิ การส่งเสริมการฟื้นฟูและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ การลดช่องว่างการพัฒนา และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องดังกล่าว   

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อฉลองวาระ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2566 ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ฯ โดยเลขาธิการอาเซียนย้ำความสำคัญของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยเฉพาะผ่านการศึกษา

 

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ