เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศในภูมิภาค ในหัวข้อ “การทูตพหุภาคีในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่”

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศในภูมิภาค ในหัวข้อ “การทูตพหุภาคีในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่”

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 46 view

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การทูตพหุภาคีในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่” กับคณะเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศในเอเชียและออสเตรเลีย ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านการทูตภูมิภาคและรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เข้าร่วมด้วย 

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้สนับสนุนพหุภาคีนิยมในอาเซียนที่เป็นรากฐานของการดำเนินความร่วมมือในภูมิภาค การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขนาดใหญ่ใน 3 ประเทศอาเซียนในปีที่ผ่านมา ทั้งการประชุมผู้นำ G20 ในอินโดนีเซีย การประชุมสุดยอดอาเซียนในกัมพูชา และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในไทย ได้ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการหารือประเด็นสำคัญของโลก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้ย้ำความสำเร็จของอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดทำความตกลง RCEP การรับมือกับโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้สภาพภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ประชาคมระหว่างประเทศควรประสานกับองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคให้มากขึ้น โดยเดนมาร์กอาจร่วมมือกับอาเซียนได้หลายด้าน โดยเฉพาะการผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านศูนย์ ACSDSD ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานอาเซียนในเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ