เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 256 view

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาว Sarah Lou Ysmael Arriola ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ณ ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดย ออท.ผทถ. ได้แสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาว Arriola และยืนยันความพร้อมของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ IOM ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนบทบาทของ IOM ในอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ