เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนหารือกับเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนหารือกับเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 54 view

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้ต้อนรับและหารือกับนาย Dan Adrian Bălănescu เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำอาเซียน ณ ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูต Bălănescu ได้แสดงความมุ่งมั่นของโรมาเนียที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่โรมาเนียและอาเซียนสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ