เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ม.ค. 2566

| 85 view

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการพบหารือระหว่างนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน ในช่วงที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตอุรวดีกล่าวต้อนรับประธานาธิบดีเหวียน ในนามประเทศไทย และแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของเวียดนามในอาเซียน โดยเฉพาะในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งย้ำประเด็นที่ไทยและเวียดนามให้ความสำคัญในกรอบอาเซียน อาทิ การดำเนินการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะตามแนวทาง BCGเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว ซึ่งเป็นแนวความคิดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialized Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย

ประธานาธิบดีเหวียนได้ตอบขอบคุณและแสดงความยินดีกับไทยในความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปค 2022

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ