เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบวิสัยทัศน์อาเซียน หลังปี 2025

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบวิสัยทัศน์อาเซียน หลังปี 2025

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2566

| 1,089 view

เมื่ออวันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และนางสาวฤทัยชนก จริงจิตร อัครราชทูตที่ปรึกษา (AEC) ได้เข้าร่วมในการหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจอาเซียน สำหรับการจัดทำเอกสารประกอบวิสัยทัศน์อาเซียน หลังปี 2025 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของภาคธุรกิจต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสำหรับประกอบเป็นวิสัยทัศน์ของการรวมกล่มุทางเศรษฐกิจในอีก 5 ปี 10 ปี และ 20 ปีข้างหน้า และเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชนต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ