เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา ASEAN-Italy Youth Conference ครั้งที่ 2 และให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา ASEAN-Italy Youth Conference ครั้งที่ 2 และให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

| 1,020 view

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนา ASEAN-Italy Youth Conference ครั้งที่ 2 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร Global Action และกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

ในโอกาสนี้ ออท.ผทถ. ได้ต้อนรับคณะนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้แก่ น.ส. พิชญาภา คูสินทรัพย์ น.ส. นภสร เก้าเอี้ยน และน.ส. รมิตา อิงประเสริฐ พร้อมด้วยครูผู้ดูแล นายยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่นักเรียนไทยได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในเวทีเยาวชนระดับภูมิภาค และได้ขยายเครือข่ายกับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอิตาลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ