เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เปิดการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ 50 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เปิดการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ 50 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

| 815 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา กล่าวเปิดการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการฉลอง 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ร่วมกับนาย KIYA Masahiko เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน และนาย Robert Matheus Michael Tene รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีนาย Ekkaphab Phanthavong รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สมาชิกคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนญี่ปุ่นประจำอาเซียน คณะนักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียน Jakarta Japanese School และบุคลากรของสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศแรก ๆ ที่เคารพและสนับสนุนหลักการและวัตถุประสงค์ของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานสำคัญ คือ ความสัมพันธ์แบบใจถึงใจระหว่างประชาชนของอาเซียนและญี่ปุ่น การมีส่วนร่วมของเยาวชนญี่ปุ่นจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ

ในการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “มิตรภาพอันเรืองรอง โอกาสทองของเรา” ไทยมีความภาคภูมิใจในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในอาเซียนและญี่ปุ่น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 50 ปีของมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ได้ที่ http://Aseanjapan50.jp

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

JAIF_BOOTH_PANEL_FA_preview_(1).pdf