เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีมอบผลงานศิลปะของโครงการ ASEAN Artists Residency Programme และการหารือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับศูนย์ ซี อาเซียน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีมอบผลงานศิลปะของโครงการ ASEAN Artists Residency Programme และการหารือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับศูนย์ ซี อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2566

| 430 view

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีมอบผลงานศิลปะของโครงการ ASEAN Artists Residency Programme (AARP) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมี ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน เป็นผู้รับมอบภาพวาดจากนาย Srun Rida ศิลปินชาวกัมพูชา เพื่อนำไปจัดแสดงใน ASEAN Gallery ต่อไป และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ รองประธานกรรมการศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการ AARP เปิดโอกาสให้ศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางมาใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยมีบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์ ซี อาเซียน

หลังจากพิธีส่งมอบงานศิลปะ ออท.ผทถ. ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับศูนย์ ซี อาเซียน เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ