เอกอัครราชทูตผู้แทนไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล

เอกอัครราชทูตผู้แทนไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 83 view

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ