เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 362 view

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นาง Sarah Tiffin เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ที่ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 อาทิ ความมั่นคง การศึกษา การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สาธารณสุข การลดช่องว่างการพัฒนา การเปลี่ยนผ่านสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องดังกล่าว 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ