เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 230 view

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นาย Thomas Loidl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ที่ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรียภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ