เอกอัครราทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานร่วมการประชุม ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 17

เอกอัครราทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานร่วมการประชุม ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 17

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

| 725 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับนาย KIYA Masahiko เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน เป็นประธานการประชุม ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 17 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน ได้ประมวลความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามแผนดำเนินงานฉบับปรับปรุงตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (Revised Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นในอนาคต โดยในปีนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นจะจัดทำถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่น และแผนดำเนินงานฉบับใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาส 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “มิตรภาพอันเรืองรอง โอกาสทองของเรา”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ