45 มาตรการสำคัญด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

45 มาตรการสำคัญด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2567

| 687 view

ชุออินโฟกราฟิก เรื่อง มาตรการสำคัญด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Annual_Priorities_APs.pdf