สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 706 view

สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (ASEAN Secretariat) เชิญชวนบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครงานในตำแหน่ง ต่อไปนี้

1. Assistant Director/Head of ICT & Tourism Division หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2564 

2. Senior Officer Knowledge Management หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2564 

3. Senior Officer Human Resources Division (Performance Management & Learning) หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://asean.org/careers/

เอกสารประกอบ

Advert_-_SO_Knowledge_Management_-_1121_readv_-_fnl.pdf
Advert_-_ADR_ICT__Tourism_-_1121_-_fnl.pdf
Advert_-_SO_HRD_Performance_Management__Learning_readv_-_1121_-_fnl.pdf