U.S.News จัดไทยยืนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด

U.S.News จัดไทยยืนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2564

| 436 view
U.S.News จัดไทยยืนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด โดยเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 7 ของโลก

BAV Group ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ VMLY&R บริษัทสื่อสารการตลาดระดับโลก และ The Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย จัดอันดับรายชื่อประเทศที่มีมรดกทางอารยธรรมที่ดีที่สุด ประจำปี 2564 โดยไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง