เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 502 view

ด้วยประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความหิวโหย 

ในโอกาสวันดินโลกประจำปี 2565 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมที่จะส่งเข้าชิงรางวัลจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานวันดินโลกประจำปี 2564 ภายใ้ต้หัวข้อ "พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร (Halt Soil Salinization, Boost Soil Productivity) และจะต้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครไปยังฝ่ายเลขานุการ Global Soil Partnership (GSP) ได้โดยตรง ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ชนะรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และจะได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อรับรางวัลดังกล่าวด้วย 

เรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/ 

 

เอกสารประกอบ

WSDA_Call_for_Applications_2022.docx