ภูมิปัญญา คุณค่า และเรื่องราว "บนเส้นทางสายเกลือ"

ภูมิปัญญา คุณค่า และเรื่องราว "บนเส้นทางสายเกลือ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 360 view

เกลือ เป็นหนึ่งในรากเหง้าสำคัญของวัฒนธรรมอีสาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักต้นกำเนิดของอารยธรรมเกลือสินเธาวุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงผ่านวิดีทัศน์ ชุด "Salt Route: บนเส้นทางสายเกลือ" จัดทำโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วิดีโอประกอบ

Salt Route
Salt Route: Cultural Landscape "ม่วนอีหลีไปกับวิถีเกลือ"
Salt Route: Gastronomy "ทองคำสีขาวนั้นแซ่บอีหลี"
Salt Route: Fashion "นุ่งเกลือ ห่มเกลือ"