แหล่งข้อมูลออนไลน์ ASEAN Access เปิดประตูสู่อาเซียน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ ASEAN Access เปิดประตูสู่อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 1,124 view

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจกำลังมองหาลู่ทางขยับขยายกิจการสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน หรืออาจต้องการเรียนรู้เทคนิคการตลาด รับทราบข้อมูลที่สำคัญ
ของแต่ละประเทศเพิ่มเติม

วันนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ขอเชิญชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ ASEAN Access  http://www.aseanaccess.com/ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้มากขึ้น อาทิ ข้อมูลตลาด/กฎระเบียบรายประเทศและสาขาหลักที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเปิดให้สมาชิกที่ลงทะเบียนฟรีสามารถจัดแสดงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ ตลอดจนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้

ASEAN Access อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียนที่รับผิดชอบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย หรือ ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises และบริหารจัดการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย มีหน่วยงานในอาเซียนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศร่วมเป็นพันธมิตร

ASEAN_Access_Infographic-rev

เชิญติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.aseanaccess.com/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ASEAN_Access_Infographic-rev.pdf