ชาวไทยชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์ อาเซียน-อินเดีย

ชาวไทยชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์ อาเซียน-อินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 811 view

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ผลงานการออกแบบและคำขวัญ ประชาคมแห่งคุณค่า” ของ คุณบิว ธนากร คุ้มเครือ จากประเทศไทยได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ในปีนี้ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้น  

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศสมาชิกอาเซียน เอกอัครราชทูตอินเดียประจำอาเซียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยให้คะแนนความมีเอกลักษณ์ การตอบโจทย์ของการประกวด ความสามารถที่จะนำผลงานไปประยุกต์ใช้ และความสวยงาม ซึ่งผลงานจากประเทศไทยได้รับการตัดสินให้ได้คะแนนสูงสุด ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และกิจกรรมเฉลิมฉลองปีแห่งมิตรภาพระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ตลอดปี 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา คณะผู้แทนอินเดียประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและเปิดตัวตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2._Winner_-_Submission_2_-_126382531-Bew_Thanakron_Khumkhrua.pdf