เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 564 view

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการหารือระหว่างนายซอรับ กุมาร์ (H.E. Saurabh Kumar) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอินเดีย กับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และปีแห่งมิตรภาพอาเซียน-อินเดีย ในปี 2565  ผลักดันโครงการทางหลวงสามฝ่ายระหว่างอินเดีย เมียนมา และประเทศไทยให้มีความคืบหน้า อีกทั้งเสนอให้อาเซียนและอินเดียส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรอัจฉริยะ เศรษฐกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดการปัญหาขยะทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน-อินเดียในประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเชื่อมโยงระดับประชาชน การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การรับมือโควิด-19 รวมถึงยินดีต่อคำขอรับสถานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านของอินเดีย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของอาเซียน

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ