เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 10

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 10

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 เม.ย. 2565

| 570 view

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่มเมื่อปี 2562  ความร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดการระดมสมองเพื่อเพิ่มพูนความเกื้อกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว และการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจบีซีจีตลอดทั้งปี  โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญให้แคนาดาร่วมดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนร่วมกับศูนย์อาเซียนฯ ในสาขาต่างๆ อาทิ การเสริมพลังสตรีและการเติบโตสีเขียว

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การเร่งรัดการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
การเสริมพลังสตรี และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยผลักดัน

ในปีนี้ อาเซียนและแคนาดาฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 45 ปี   สามารถรับชมวิดีทัศน์บรรยายสรุปภาพรวมความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา ในโอกาสเฉลิมฉลอง 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=987163705507592)

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ