เชิญชวนประกวดโลโกและคำโปรยเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ครบ 30 ปี

เชิญชวนประกวดโลโกและคำโปรยเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ครบ 30 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 661 view

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโลโกและคำโปรย ในโอกาสความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ครบ 30 ปี และ ASEAN-India Friendship Year ในปี 2565

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสองอันดับ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ https://www.mygov.in/task/asean-india-logo-design-and-tagline-contest/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2565 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

mygov_164482141597687021.pdf