เชิญชวนประกวดโลโกและ/หรือคำขวัญเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ครบ 50 ปี

เชิญชวนประกวดโลโกและ/หรือคำขวัญเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ครบ 50 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2565

| 646 view

อาเซียนและญี่ปุ่นจะฉลองความสัมพันธ์ครบ 50 ปี ในปี 2566 โดยตั้งแต่เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเป็นรากฐานสำคัญ เป็นความสัมพันธ์แบบ "ใจถึงใจ" 

ในโอกาสนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้สนใจจากประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นส่งผลงานประกวดออกแบบโลโกและคำขวัญสำหรับ 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานที่ https://www.asean.or.jp/en/ajc/50th-logo-catchphrase/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ