เอกอัครราชทูตยูเครนประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตยูเครนประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 288 view

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นาย Vasyl Hamianin เอกอัครราชทูตยูเครนประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ที่ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูต Hamianin ได้แสดงความมุ่งมั่นของยูเครนที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากที่ยูเครนได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2565 โดยยูเครนประสงค์จะมีความร่วมมือกับอาเซียนในหลากหลายสาขา อาทิ การศึกษา พลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางไซเบอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ