เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 13

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 13

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 579 view

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 13 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ และมีแผนจะจัดกิจกรรมคู่ขนานในช่วงการประชุม SDG Summit เดือนกันยายน 2566 ที่นครนิวยอร์ก รวมทั้งได้เชิญให้ออสเตรเลียดำเนินโครงการร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้อาเซียนและออสเตรเลียขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงด้านสาธารณสุข และ เศรษฐกิจบีซีจี  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ