เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Chile Development Partnership Committee ครั้งที่ 5

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Chile Development Partnership Committee ครั้งที่ 5

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2567

| 699 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Chile Development Partnership Committee ครั้งที่ 5 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำอาเซียนเป็นประธานร่วม และคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนเข้าร่วม

ในการประชุมดังกล่าว อาเซียนและชิลีได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการดำเนินความร่วมมือภายใต้ Practical Cooperation Areas for ASEAN-Chile Development Partnership 2021-2025 และย้ำเจตนารมณ์ที่จะกระชับความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในปีนี้ ทั้งนี้ ชิลีเป็นประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประเทศแรกที่ได้รับสถานะหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการกับอาเซียน 

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ