เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นสักขีพยานการเปิดตัว ASEAN-India Network of Universities

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นสักขีพยานการเปิดตัว ASEAN-India Network of Universities

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 130 view

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นสักขีพยานการเปิดตัว ASEAN-India Network of Universities ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมี ดร. Rajkumar Ranjan Singh ตำแหน่ง Indian Minister of State for External Affairs and Education เป็นประธานในพิธี และมีเลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน ศาสตราจารย์ Sunaina Singh ตำแหน่ง Vice Chancellor ของมหาวิทยาลัยนาลันทา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ASEAN-India Network of Universities หรือ AINU เป็นข้อริเริ่มของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนาลันทาและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในอินเดีย และมีแผนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก การทำวิจัยร่วม และโครงการ Joint PhD Supervision โดยในส่วนของไทยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม

ภายหลังพิธีเปิดตัว AINU เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ดร. Rajkumar Ranjan Singh และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเสนอแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย โดยเฉพาะในด้านความเชื่อมโยง การเจริญเติบโต
สีเขียวผ่านการประยุกต์ใช้ BCG Economy Model ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร ตลอดจนย้ำความสำคัญของการเร่งรัดโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย ทั้งนี้ ฝ่ายอินเดียแสดงความสนใจจัดกิจกรรมร่วมกับ ASEAN University Network (AUN) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ด้วย

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ