เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Norway Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 7

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Norway Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 7

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 608 view

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Norway Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 7 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยนาย Henrik Thune รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ เดินทางจากกรุงออสโลมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณนอร์เวย์ที่สนใจจะดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับไทย และกับ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue ที่ไทยริเริ่ม โดยเฉพาะการเข้าร่วมการประชุม
High-Level Brainstorming Dialogue on on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development และกิจกรรม ASEAN BCG Knowledge Sharing Series พร้อมเสนอให้อาเซียนและนอร์เวย์ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่าย
มีความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ พลังงานทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะทะเลและ
ขยะพลาสติก

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน-นอร์เวย์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงระดับประชาชน เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืนของมหาสมุทร

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ