8 สิงหาคม วันอาเซียน ฉลอง 55 ปี การสถาปนาอาเซียน

8 สิงหาคม วันอาเซียน ฉลอง 55 ปี การสถาปนาอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 123 view

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมงานวันอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบ 55 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เลขาธิการอาเซียน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน และเอกอัครราชทูตประจำอาเซียนของคู่เจรจาเข้าร่วมด้วย

ปีนี้ สามารถจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ หลังจากได้ว่างเว้นไป 3 ปี นับจากปี 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  ในปีนี้กิจกรรมต่างๆ ที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ประกอบด้วยพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาโดย การขับร้องเพลงอาเซียนโดยวงดนตรีประสานเสียงของสำนักเลขาธิการอาเซียน สุนทรพจน์หลักโดยดาโต๊ะ ลิม จก ฮอย เลขาธิการอาเซียน นางเร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ต่อด้วยการแสดงดนตรีโดย C asean  การแสดงศิลปะการวาดทรายในหัวข้อ ‘Moving Forward, Stronger Together’ การมอบทุนการศึกษา ASEAN-Maybank Scholarship ประจำปี 2565  และการตัดเค้กฉลอง 55 ปีอาเซียน 

ในช่วงพิธีเปิด เลขาธิการอาเซียนกล่าวถึงการฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างเข้มแข็งของอาเซียน คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของอาเซียนจะเติบโตร้อยละ 4.9 ในปีนี้ แต่อาเซียนจะต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ โดยอาเซียนควรให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ หลักการ open regionalism การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล บทบาทของเยาวน และสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียย้ำว่า อาเซียนจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความเป็นแกนกลาง และส่งเสริมความน่าเชื่อถือของอาเซียน เพื่อรักษาความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อประชาชน ภูมิภาค และโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์เน้นความสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะมี “วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมเดียวกัน”

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของอาเซียนที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและคนรุ่นต่อๆ มาตลอดระยะเวลา 55 ปี นับจากการสถาปนาอาเซียนที่มีจุดเริ่มต้นจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งที่แหลมแท่น จ.ชลบุรี ประเทศไทย และนำไปสู่การลงนามปฏิญญากรุงเทพ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ