เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 14 

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 14 

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2567

| 164 view

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee ครั้งที่ 14 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย โดยเน้นความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การเติบโตสีเขียว การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาบรรจุประเด็นเหล่านี้ในแผนปฏิบัติการอาเซียน-ออสเตรเลียฉบับใหม่ (ค.ศ. 2025-2029) ด้วย

 

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ