เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 88 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการหารือระหว่าง The Honourable Penny Wong รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย กับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ แสดงความยินดีต่อการจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ชื่นชมข้อริเริ่ม Australia for ASEAN Futures Initiative ของออสเตรเลีย ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สามเสาประชาคมอาเซียน และบทบาทที่สร้างสรรค์ของออสเตรเลียในภูมิภาคและการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมทั้งยินดีต่อโอกาสครบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย  

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้ผลักดันให้อาเซียนและออสเตรเลียส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงดิจิทัล พลังงานทดแทน
การท่องเที่ยวยั่งยืน การเสริมพลังสตรี การใช้ประโยชน์จากแนวคิด BCG Economy Model ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 2565 ตลอดจนเสนอให้ทั้งสองฝ่ายคงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยร่วมมือกับ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue ในประเทศไทย และ ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases ซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้งสำนักเลขาธิการที่กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ