เอกอัครราชทูตฮังการีประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 61 view

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นาง Lilla Karsay เอกอัครราชทูตฮังการีประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูต Karsay แจ้งว่าฮังการีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การพัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษา ซึ่งเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ได้แนะนำประเด็นความร่วมมือที่อาเซียนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในบริบทของการฟื้นตัวหลังการระบาดของ COVID-19 อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเติบโตสีเขียว การเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งล้วนสอดคล้องกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของฮังการี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ