เอกอัครราชทูตปานามาประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตปานามาประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

| 62 view

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นาย Manuel Antonio Saturno Escala เอกอัครราชทูตปานามาประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับปานามา โดย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ เสนอให้เริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความเชี่ยวชาญได้ อาทิ การท่องเที่ยว ลอจิสติกส์ เกษตรกรรมยั่งยืน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสดังกล่าว ออท. Saturno ย้ำความมุ่งมั่นของปานามาที่จะเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง