วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 84 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา โดยนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในพิธี และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ