สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 708 view

สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (ASEAN Secretariat) เชิญชวนบุคคลจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครงานในตำแหน่ง ต่อไปนี้

1. Senior Officer External Economic Relations Division หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2565

2. Senior Officer Customs Integration หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2565

3. Senior Officer Treaty Division หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2565 

4. Senior Officer Trade Facilitation Division หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 6 เมษายน 2565

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://asean.org/careers/

เอกสารประกอบ

Advert_-_SO_Trade_Facilitation_-_0322.pdf
Advert_-_SO_Treaty_Division_readv_-_0322.pdf
Advert_-_SO_External_Economic_Relations_-_0322_-_fnl.pdf
Advert_-_SO_Customs_Integration_TFD_readv_-_0322_-_fnl.pdf