เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ร่วมหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศแคนาดา ด้านเอเชีย-แปซิฟิก

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ร่วมหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศแคนาดา ด้านเอเชีย-แปซิฟิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2565

| 54 view

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 น.ส. อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการหารือระหว่าง นายพอล ท็อพพิล (H.E. Paul Thoppil) ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ด้านเอเชีย-แปซิฟิก กับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสที่นายท๊อพพิลได้เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตา

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดาในปีนี้ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน สร้างความเชื่อมโยงให้กับห่วงโซ่อุปทานระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ และส่งเสริมการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯเสนอให้แคนาดาพิจารณาร่วมมือกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งอาเซียนและแคนาดาให้ความสำคัญ

แคนาดาเข้าเป็นคู่เจรจากับอาเซียนตั้งแต่ปี 2520 โดยทั้งสองฝ่ายจะเฉลิมฉลอง 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาในปีนี้ ที่ผ่านมา แคนาดาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของอาเซียน สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในภูมิภาค รวมทั้งให้มอบเงินสมทบกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19

(ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ