เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุมอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เข้าร่วมการประชุมอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 156 view

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Conference of the High Contracting Parties to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน

ในการประชุมดังกล่าว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยฯ ได้ย้ำความสำคัญของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะสัญลักษณ์ของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ระหว่างอัครภาคี ซึ่งปัจจุบันมี 54 ประเทศ/องค์กร พร้อมเสนอให้จัดกิจกรรมความร่วมมือเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสนธิสัญญาฯ ในปี 2569

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกของอาเซียน จัดทำขึ้นโดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และไทย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง 5 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 เพื่อกำหนดหลักการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอัครภาคี ได้แก่ การเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเสมอภาค และบูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ