เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการอาเซียน

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 160 view

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

          ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนในสาขาต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัล สาธารณสุข การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและภาคีภายนอก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ