เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2567

| 70 view

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นาง Sarah Tiffin เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ที่ห้องรับรองคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องดังกล่าว และเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนึ่ง ความสัมพันธ์อาเซียน-สหราชอาณาจักรได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2564 โดยทั้งสองฝ่ายมีแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 เป็นกรอบกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกัน