เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Türkiye Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 4

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Türkiye Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 4

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 141 view

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Türkiye Joint Sectoral Cooperation Committee ครั้งที่ 4 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน

ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมตุรกีที่บรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาแห่งชาติ และเสนอให้ตุรกีพิจารณาความร่วมมือกับ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue ในไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งตุรกีมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน-ตุรกีในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน การฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งตุรกีได้ประกาศโครงการ “Türkiye-ASEAN Joint Scholarship Programme” ระยะเวลา 3 ปี โดยจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 110 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจ เริ่มตั้งแต่ปี 2566

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ