เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก ความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียว่าด้วยข้อริเริ่ม Australia for ASEAN Futures Initiative

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก ความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียว่าด้วยข้อริเริ่ม Australia for ASEAN Futures Initiative

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 49 view

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียว่าด้วยข้อริเริ่ม Australia for ASEAN Futures Initiative ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดย Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน เป็นผู้ลงนามในนามอาเซียน ร่วมกับ H.E. Will Nankervis เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน และมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในอนาคต เป็นระยะ 10 ปี เพื่อรองรับสถานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านที่อาเซียนและออสเตรเลียเพิ่งจัดตั้งขั้น โดยครอบคลุมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ภายใต้เสาประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 214 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขอบคุณภาพจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง